Magnhild Eia har vært lenge i kommunepolitikken, ja, faktisk hele 39 år. Hun har vært i kommunestyret i åtte perioder, og vært varaordfører i to perioder, samt ordfører i inneværende periode.

– Da jeg var rektor på Nygård barneskole, hadde jeg tydelig kommunisert og planlagt å pensjonere meg ved 62 år i 2022. Tanken var da i 2020 å fortsette med politikken som en hobby. Men som kjent ble jeg plutselig ordfører fra 1. oktober 2020, og dermed ble de siste to årene annerledes enn planlagt.

Tøffe tak, men lyktes mot alle odds

Hun legger ikke skjul på at det var tøffe tak å overta som ordfører i 2020, midt i pandemien.

– Ambisjonen var jo å legge til rette for en bærekraftig økonomi på sikt uten å legge ned grendeskolene. Men når vi lyktes mot alle odds, og i tillegg fikk ekstra inntekter og overføringer, så har livet som ordfører bare gått én vei – oppover! Det er vel derfor kanskje ikke så overraskende for de fleste at jeg nå går ut med at jeg er positiv til å stille meg på listen for enda en periode.

Hun er imidlertid klar over at budsjettet for 2023 vil bli en krevende utfordring.

– Med alle krisene som regjeringen skal håndtere uten at inflasjonen tar av, vet vi at alle må stramme inn «livreima» og kanskje utsette planlagte tiltak inntil videre. Uansett tenker jeg at dette skal vi klare på lik linje med resten av Kommune-Norge, uten at tjenestetilbudet blir vesentlig redusert det neste året.

Gode tilbakemeldinger

Hun forteller at mye positivitet og gode tilbakemeldinger gir motivasjon og lyst til å stå på videre for kommunen, både ansatte og innbyggere.

– Jeg gleder meg allerede til å konkretisere målene og strategiene i hele kommuneplanen, som endelig skal vedtas innen utløpet av denne kommunestyreperioden. Lund kommune er en god kommune å leve det gode liv ifra vugge til grav. Jeg vil gjerne være med å fortsatt bidra til at enda flere tiltrekkes av attraktive Lund.