– Kalvemønstringane var alltid populære innslag på Marken, så det skulle me gjerne hatt også i år. Men strenge reglar og krav om blant anna veterinærattest gjer at det blir for mykje styr, forklarer Tor Gaute Eikeland.

Han er tillitsvalt for Tine-leverandørane i Bjerkreim og skal delta på Tine sin stand under Bjerkreimsmarken. Eikeland er opptatt av rekruttering og meiner det er viktig å gjera landbruket og mjølkenæringa interessant, spennande og synleg for den oppveksande slekta. Nå håper han at fotokonkurransen som Bjerkreim produsentlag arrangerer i forbindelse med Marken, skal engasjera mange 3-13-åringar i distriktet - og nødvendigvis også nokon vaksne.

Plass til alle

– Me ønsker oss fotografi av ungar frå tre til tretten år i lag med kalvar. Bileta vil henga oppe på Tine sin stand gjennom markenshelga. Sundag blir det premieutdeling med deltakarpremie til alle ungar, samt kåring av ein publikumsvinnar, seier Tor Gaute Eikeland.

Han har alt mottatt ein heil del bilete, men det er ikkje for seint å delta.

– Bileta kan sendast på e-post til meg - [email protected] - så skal me få dei skrivne ut. Får me 10 bilete, er eg fornøgd. Får me 20, blir eg veldig glad. Får me hundre, fiksar me det òg, fastslår han.

– Studér bileta og stem!

Produsentlaget i Bjerkreim har invitert laga i Lund, Dalane og Gjesdal til å vera med på profileringa under Marken. Tillitsvalde frå alle laga blir å treffa på standen.

– Me skal dela ut smaksprøvar og drøsa med folk. Forhåpentlegvis blir det mange fine fotografi å både sjå og stemma på for dei som kjem innom standen vår, seier Tor Gaute Eikeland.