Statens bvegvesens kontroll ved E39 på Helleland hadde søkelys på vinterutrustning, vektkontroll, teknisk tilstandskontroll, kabotasjekjøring, ADR-kontroll, kjøre- og hviletidskontroll og lastsikring.

Flere sjåfører fikk litt av hvert å svare for, og det ble også en innbringende dag med hensyn til kroner i statskassen.

– Kjøre- og hviletidskontrollen avdekket brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene. To sjåfører fikk gebyr på grunn av døgnhvile. En sjåfør fikk kjøreforbud på grunn av aktivt brudd på døgnhvil. Sjåføren måtte ha normal døgnhvil på Krossmoen. To sjåfører fikk skriftlig advarsel grunnet kjøretid og manglende pauser, opplyser kontrolleder Mohamed Nur Ali i Statens vegvesen.

Han forteller videre at ett vogntog fikk bruksforbud på grunn av manglende råderett over hengeren

Av øvrige funn, nevner vi:

 • To kjøretøy fikk bruksforbud på grunn av dårlig sikt.
 • Én personbil ble avskiltet på grunn av manglende EU-kontroll.
 • Tre kjøretøy fikk bruksforbud på grunn av at lasten ikke var forsvarlig / forskriftsmessig sikret. Lasten måtte sikres forsvarlig og i henhold til kravet før videre kjøring.
 • Den tekniske tilstandskontrollen avdekket mangel på fire kjøretøy. Det ble gitt kontrollrapport / mangellapp med frist for utbedring av feilene.
 • Antall tunge kjøretøy over kontrollplass: 140
 • Antall kontrollerte lette kjøretøy: 3
 • Antall kontrollerte for bruk av bilbelte: 0
 • Antall bruksforbud: 8
 • Antall avskiltinger: 1
 • Antall dekkgebyr: 2 (4000 kr)
 • Antall øvrige gebyr: 3 (8 Manglende kjetting 9750 kr, 2 døgnhvil 6000 kr og 3 vognkort gebyr 1500 kr)
 • Antall kjøretøy med skriftlige mangler: 4