Eit køyretøy som blei stoppa på kontrollstasjonen på Krossmoen, mangla obligatorisk bombrikke. Gebyret kom på 8.000 kroner.

På fem køyretøy måtte lasta sikrast betre får sjåførane fekk køyra vidare. Éin sjåfør måtte fjerna sikthindrande gjenstand i synsfeltet på bilen.

Tre sjåførar fekk skriftleg åtvaring på grunn av brot på reglane om kviletid.

Den tekniske tilstandsrapporten avdekte manglar på fire køyretøy. Her var bremselekkasje, defekt underkøyringshinder, eit skada skap, ein skada baklem, skada golv og defekt lys. Sjåførane fekk med seg mangellapp med frist for utbetring.

På eitt av køyretøya var det gjort justeringar på hengaren, slik at han var blitt for brei. Reaksjonen blei bruksforbod.