Statens vegvesen avholdt kveldskontroll av tungtransporten på E39 søndag. I tillegg til 35 tunge kjøretøy som ble vinket inn på kontrollplassen, ble også seks lette kjøretøy kontrollert.

Én sjåfør kom kjørende i et tungt kjøretøy uten bombrikkeavtale. Det er ikke lov, og sjåføren fikk et gebyr på 8.000 kroner, skriver vegvesenet i kontrollrapporten.

Alle norske og utenlandske motorvogner med tillatt totalvekt over 3,5 tonn registrert på foretak, stat, fylkeskommune eller kommune, eller som på annen måte benyttes i næringsvirksomhet, skal ved all kjøring på offentlig vei være utstyrt med gyldig bombrikke knyttet til gyldig avtale for betaling av bompenger i Norge. Brudd på påbudet medfører gebyr på 8.000 kroner, skriver bombrikkeselskapet Autopass, som eies av Statens vegvesen, på sine nettsider.

Gebyrer og anmeldelse

Dette er noen av de andre funnene Statens vegvesen gjorde under søndagens kontroll på Krossmoen kontrollstasjon:

  • Én fører ble anmeldt for kjøring med tilhenger uten lys, der hengerkontakten ikke var tilkoblet.
  • I løpet av kontrollen ble 12 kjøretøy kontrollert for vinterutrustning med dekk og kjetting. En fører fikk gebyr på 2.000 kroner for manglende mønsterdybde.
  • Tre førere ble kontrollert for kjøre- og hviletid på til sammen 84 førerdøgn. Det ble gitt to advarsler for mindre alvorlige brudd.
  • Ett vogntog fikk kjøreforbud for kjøring med spesialtransport i feil tidsrom.
  • To vogntog fikk bruksforbud for mangelfull lastsikring, som måtte utbedres før videre kjøring.
  • Ett kjøretøy ble stoppet da det manglet fullført omregistrering. Omregistreringen ble fullført på stedet før videre kjøring. Føreren av kjøretøyet fikk også et gebyr på 500 kroner for ikke å ha med vognkort.
  • Ytterligere tre førere fikk hvert sitt gebyr på 500 kroner for kjøring uten vognkort.
  • To kjøretøy ble rapportert for feil vektårsavgift på tilhenger.
  • Det ble skrevet ut fire kontrollsedler for tekniske mangler på de kontrollerte kjøretøyene. Disse var manglende bremselys, sprekk i frontrute, dårlig preget nummerskilt, dårlig festet nummerskilt og skarpe kanter på underkjøringshinder.