– Me forstår at det trengst tiltak, men er aldri førebudde på at det skal skje hjå oss

Før onsdag var det ingen på Tengsareid, verken fabrikksjef eller tillitsvalt, som visste noko om Nortura sine planar om å samla skjering og pakking av storfe på færre anlegg enn dagens seks. Først etter 1. juni ein gong blir skjebnen til Nortura Egersund avgjort.