Med smak av idealisme

Oppdraget er å bruka lokalt avla dyr og utnytta dei best mogleg til kjøttprodukt av høg kvalitet. Blir det god butikk av det, er det ein fin bonus for Georg Fredrik Ueland, dagleg leiar for Nyyyt AS.