Isbane og svømmehall: Vil vi virkelig være en nei-kommune?

Av