Stor tilfredshet med parkeringsordningen

Nesten 60 prosent av eigersunderne er godt eller svært godt fornøyd med hvordan parkeringsordningen i Egersund sentrum fungerer.