Eigersund trenger en tydelig ledelse

Av

Hvordan skal vi utvikle Eigersund for å tilpasse oss fremtiden? Norske kommuner har generelt sett bedre økonomi enn noen gang. Kommunene får større overføringer fra staten enn noen gang. Likevel har Eigersund kommune utfordringer.