Dette er viktig for næringslivet 

Av

Foran kommunevalget er det fem saker som er viktigere for næringslivet i Dalane enn det meste annet: Eigerøy bru, ny E39, nok næringsareal, dobbeltspor på Jærbanen og flomsikring.