Nye E39: Har Eigersund samfunnsnytte, Høyre?

Av

Eigersund Venstre er imponert over selvtilliten Eigersund Høyre har i forhold til egne vedtak som innspill til realisering av ny E39.

DEL

Meninger I leserinnlegg 14. juni refererer ordførerkandidat Leif Erik Egaas og fylkestingskandidat Arne Stapnes til punkt nummer åtte i Eigersund Høyres forslag til vedtak om bompengefinansiering av R1-traseen for E39. I dette omfattende og kompliserte forslaget til vedtak kommer det fram at Høyre også mener at korridor R2 er det beste trasévalget for ny E39 gjennom Dalane. Eigersund Venstre lurer likevel på hvordan Eigersund Høyre kan mene at trasévalg gjort av lokalpolitikere vil bli tillagt vekt i forhold til trasévalg gjort av fylkespolitikere og veibyråkrater med lang erfaring fra prosjektering av stamveger? For Venstre virker dette uforståelig. Eigersund kommune har heller ikke blitt anmodet om å gjøre et trasévalg.

Veiprosjektet trenger et positivt vedtak fra Eigersund kommune for å kunne finansiere ny E39 ved bruk av bompengeinntekter fra kommunens innbyggere. Alt Nye Veier trengte for å fortsette realisering av korridor R1, var skrevet i første setning av Eigersund Høyres forslag til vedtak: “Utbyggingen av E39 på strekningen Lyngdal vest til Ålgård delfinansieres med bompenger“.

Må få del i investeringene

Det mest forståelige utsagnet fra Eigersund Høyre er at eigersundere ikke behøver å bruke den nye E39. Da stiller Eigersund Høyre seg sammen med Egersund Frp, som ikke vil ha vei som lokale trafikanter må være med å betale for. Venstre mener derimot ikke at lokale trafikanter bare kan fortsette å kjøre på det som en gang var en europavei og som nå blir et veinett hvor den eneste muligheten for å forbedre trafikksikkerheten blir å sette ned fartsgrensene. Dalane må også få del i de investeringene som gjøres fra nasjonale myndigheter for å kunne utvikle seg positivt.

Eigersund Høyre truer i leserinnlegget med at dersom innbyggernes valgte representanter i kommunestyret ikke sier ja til bompenger, så vil E39-prosjektet bli stoppet. Denne trusselen er også uforståelig. Hadde Eigersund Høyre vurdert å støtte Venstres forslag til vedtak, så kunne de blitt med på å si ja til en bompengefinansiert korridor R2 og en utsettelse av en bompengefinansiert korridor R1. Man kan jo ikke si ja til finansiering av et prosjekt det er uenighet om. Ingen prosjekter blir stoppet bare fordi det blir bedt om en utsettelse for å avklare uenigheter.

Eigersund Venstre mener at Dalanes behov for en ny og moderne infrastruktur skal tillegges større vekt i et regnskap om samfunnsnytte. Nye Veier påstår derimot at gjennomgangstrafikken som gir mer nytte for samfunnet enn den lokale næringsvirksomhet som trenger infrastruktur.

Hva med næringslivet langs kysten?

Eigersund Venstre er også uenig i Næringsforeningen i Stavanger-regionen sin vurdering av at det er viktigere at Stavanger-regionen får ny stamvei enn at Dalanes behov for ny og moderne infrastruktur blir tillagt samfunnsnytte. Det er kanskje ikke så unaturlig at Næringsforeningen for Stavanger-regionen støtter bompengefinansiering av korridor R1. Den delen av det lokale næringslivet som har regional aktivitet, er også medlem her. Men hva med næringslivet som er etablert langs kysten av Dalane? Skal ikke deres interesser ivaretas?

Eigersund Høyre, Eigersund Senterparti og Egersund Frp har spilt seg selv over sidelinjen som lobbyister imot samfunnsnytte-argumentene fra Nye Veier og Næringsforeningen i Stavanger-regionen. Det er synd, for også vår region trenger noen talspersoner for at Dalane har samfunnsnytte, selv om det ikke kan måles direkte av trafikktellere langs E39.

Også Per Arne Sandvold i KrF har i leserinnlegg 18. juni karakterisert en ny E39 for en "spøkelsesvei som bygger ned matjord". Han setter spørsmålstegn ved om det å bygge fire felt er nødvendig. Da deler han argumentasjon med Eigersund SV.

Til slutt er det dessverre ikke så mange partier igjen som kan argumentere med troverdighet for at vår samfunnsnyttige region trenger korridor R2 for å kunne utvikle seg positivt.

Artikkeltags