Lærerkutt i Bjerkreim får konsekvenser

Karl Gjedrem er bekymret for foreslåtte kutt i bjerkreimskolen.

Karl Gjedrem er bekymret for foreslåtte kutt i bjerkreimskolen. Foto:

Av
DEL

MeningerJeg vil først rette en takk til Per Emanuel Valand, verneombud ved Bjerkreim skole, for hans saklige og alvorlige påminnelse til politikerne i Bjerkreim om konsekvensene av et eventuelt stillingskutt i skolen.

Det er ganske dramatisk når rådmannen foreslår å kutte to lærerstillinger i kommunen. Bjerkreim skole vil merke dette kraftig. Skolen vil med sine 125 elever få en reduksjon i lærerstillinger på mellom 8 prosent og 9 prosent. En kan da spørre seg om hvilken annen tilsvarende sektor som hadde tålt en tilsvarende reduksjon.

Problemet med en slik reduksjon er at kvaliteten på undervisningen som blir gitt, blir dårligere. De lærerne som blir igjen, blir ikke dårligere. Men når en skal undervise samme antall elever med færre lærere, sier det seg selv at kvaliteten reduseres. I tillegg blir en mer sårbar ved sykdom og annet fravær i personalet.

Noen elever har fått rett til spesialundervisning, enten som ene-timer, hjelp i klassen eller i gruppe. Ved fravær av klasselæreren blir ofte spesiallæreren bedt om å ta klassen. Med andre ord, det går utover elever med rett til spesialtimer som er tildelt etter sakkyndig vurdering.

Et stillingskutt betyr at en reduserer økonomien til skolen. Behovet for voksne i skolen blir ikke redusert. En presset administrasjon må da vurdere om en skal tilsette billigere ikke-pedagogisk personell i stedet for godt kvalifiserte lærere. En får da flere voksne, men må ofre pedagogisk kompetanse, med de konsekvensene det medfører.

Er ikke kutt av lærerstillinger en kortsiktig tanke? De elevene som dette vil gå utover, kan komme til å koste kommunen mye mer senere. Tenk fornuftig; ikke la en presset økonomi gå utover elevene! Det kan koste mer enn det smaker.

Dersom kommunen vil ha tips til sparing: Full rehabilitering av nåværende sykehjem vil spare kommunen for titalls millioner og dekke det behovet kommunen har i den sektoren. I tillegg vil en spare et verdifullt friområde: Kodleberghagen!

Artikkeltags