Selvfølgelig kutter mer fornybar kraft klimagassutslipp. To pluss to er fire!

Foto:

Av
DEL

MeningerI leserinnlegg onsdag i forrige uke gjentar Hogne Hongset den feilaktige påstanden at det er høyst diskutabelt om vindkraft i Norge bidrar til reduksjon i klimagassutslipp. Referansen og sannhetsvitnet til Hongset er professor i samfunnsøkonomi ved NTNU, Anders Skonhoft. Siden Hongset velger å smile av det som framkommer i NVEs fagrapport om vindkraftens effekt på klimagassutslipp, så kan det være greit å referere noen andre kilder, slik at leserne ikke lar seg forlede til å tro på usannheter.

Norsk Klimastiftelse, ved ansvarlig redaktør Anders Bjartnes i magasinet Energi og Klima, skriver følgende om Skonhoft sine påstander: «Det burde være unødvendig å slå fast, men i lys av vindkraftdebatten er det likevel påkrevet: To pluss to er fire. Fornybar energi kutter klimagassutslipp. Å så mest mulig tvil om vindkraft i Norge gir klimagassutslipp er en av strategiene noen kabel- og vindkraftmotstandere bruker i sine kampanjer. Feilaktige påstander presenteres, og brukes i debatten på sosiale medier og ellers. En gjenganger i dette gamet er professor Anders Skonhoft ved NTNU. I DN 23. mai hevder han at norsk vindkraft ikke gir klimagassreduksjon i Europa, fordi kraftproduksjonen inngår i EUs kvotesystem. Han skrev det samme i Klassekampen i februar, og ble irettesatt av Refinitivs (eks-point Carbon) Anders Noreng, men det hjelper tydeligvis ikke».

EUs kvotesystem er komplekst, så det er nær umulig å slå fast nøyaktig på grammet hvor store utslippskutt norsk fornybar kraft gir. Modellene som NVE har benyttet, gir dog en veldig tydelig retning, selv om konklusjonen som trekkes fra modellberegningene, at 10 TWh kutter 5 millioner tonn CO2, angir et sannsynlig og ikke eksakt utfall. Dette er dog svært lang fra Skonhoft sin påstand.

Hongset skriver videre at «den voldsomme raseringen av urørt natur som vi nå ser rundt om i landet, har heldigvis ført til et folkeopprør som nå får effekt i det politiske miljøet…». Ja, det er sørgelig at politikere i for stor grad lar seg forlede av demagoger som Hongset, og får politikere som Sylvie Listhaug (Frp) til å kalle vindturbiner for svineri, i sterk kontrast til sin partifelle, olje- og energiminister Freiberg. Av alle energiformer som benyttes til produksjon av elektrisitet, kommer vindkraft best ut i en større komparativ livssyklusanalyse både med hensyn til klimagassutslipp og økologisk fotavtrykk (FN 2015). I tillegg har vindkraft på land blitt den billigste formen for elektrisitetsproduksjon vi kan oppdrive. Som direktør i Norsk Industri Stein Lier-Hansen skriver i en kronikk senest tirsdag denne uken: «Industrien trenger mer strøm. Vi har vekstambisjoner. Vi skal ha høyere aktivitet ved verkene våre, og flere verk. Det betyr flere hender i arbeid. Dessuten ønsker vi å bli utslippsfrie. Strømmen vi trenger, må være fornybar. Og den må være billig. Vannkraften har vært helt sentral så langt, og vil fortsette å være det. Opprusting og utvidelse av eksisterende vannkraftverk kan gi oss flere megawattimer uten altfor høye kostnader. I tillegg er landbasert vindkraft uhyre viktig. Her er potensialet stort, og kostnadene lave. Det er ikke bare industrien som trenger strøm. Skal vi kutte utslipp i Norge uten enorme samfunnsomveltninger, må vi bort fra bruk av fossil energi og over til elektrisitet.».

Som nevnt i mitt første tilsvar: Over halvparten av energien vi forbruker i Norge, inklusiv fossil energi benyttet til olje- og gassproduksjon, kommer fra fossile energikilder. Selvfølgelig kutter mer fornybar kraft klimagassutslipp. To pluss to er fire!

Til slutt en kommentar om dette med folkeopprør. Selv om det er stor motstand mot enkeltprosjekter, og disse har fått stor oppmerksomhet i media, så viser en meningsmåling fra Cicero fra august i år at det er dobbelt så mange som er positive til landbasert vindkraft i Norge, sammenlignet med de som er negative.

Artikkeltags