Mer hjemmekontor er anbefalt, men hva gjør de som ikke har den muligheten?

For mange er hjemmekontor blitt den nye hverdagen. Hos andre er det ingen mulighet for hjemmekontor, og hos NorDan blir nå temperaturen målt hos ansatte før arbeidsdagen kan starte.