Merkar streng flyktningpolitikk: Vaksenopplæringa har hatt dobbelt så mange elevar som nå

Viss trenden med færre elevar held fram, kjem Eigersund voksenopplæringssenter til å trenga færre lærarar framover.