Mistanke om ruskjøring: Sa han blei pressa ut av vegen, politiet trudde det ikkje