Mot løysing i Pelagia-striden?

Det skal liggja føre forslag til avtale som vil gjera slutt på den langvarige og betente striden mellom Pelagia og Eigersund næring og havn KF. Styreleiar Knut Sirevåg i det kommunale føretaket nøyer seg med å visa til pressemeldinga som blir sendt ut om få dagar.