Kontrollen ble avholdt på Statens vegvesens kontrollstasjon ved E39 på Krossmoen i Eigersund.

Én fører ble anmeldt på stedet for å unndra seg trafikkontroll. Vogntoget ble innhentet og beordret tilbake til kontrollstasjonen. Der fikk vedkommende et forelegg på 8.500 kroner, melder Statens vegvesen.

Av andre reaksjoner fikk ett vogntog bruksforbud for overlast. Sjåføren måtte betale et overlastgebyr på 9.650 kroner.

Åtte kjøretøy fikk bruksforbud på grunn av diverse forhold som måtte utbedres før videre kjøring. Det ble skrevet ut fire kontrollsedler for tekniske mangler på de kontrollerte kjøretøyene. Ett vogntog fikk bruksforbud på grunn av store avrenninger fra fiskelasten.