Det melder Eigersund kommune på sine nettsider.

Kommunen har nå opprettet en egen temaside for badevann i Eigersund. Her finner man tips om bading. I tillegg kan man se alle vannprøvene som har blitt tatt på de ulike badeplassene.

Sommeren 2021 ble det påvist tarmbakterier i nedre del av Lundeåne. Badeplassene i elva ble derfor stengt en periode. Men bortsett fra det har det stort sett vært god kvalitet på badevannet i Eigersund.

Gjennom sommeren vil det i samråd med kommunelegen tas jevnlige prøver, lover kommunen på sin nettside. Hvor mange prøver det er behov for å ta, vil til en viss grad bli vurdert ut fra vær og temperatur.

På generelt grunnlag anbefaler Eigersund kommune fortsatt å vente med bading i 24 timer etter kraftig nedbør. Dette på grunn av forurensning fra land som renner med overvann ut i vann og sjø.