Avgjørelsen var enstemmig. Det er golfklubben som står for tur til å arrangere 17. mai i Egersund. Det har ikke kommet inn andre søknader til kommunen.

Også kommunedirektøren innstilte på golfklubben. "Egersund Golfklubb har hatt ansvaret for gjennomføringen av arrangementet med suksess tidligere. Kommunen føler seg trygg på at arrangøren vet hva den går til, og at klubben vil gjøre en god jobb", heter det i saken som var lagt fram til politisk behandling.

Det kommunale tilskuddet til arrangøren er på 150.000 kroner. I tillegg får 17. mai-arrangementene på Hellvik og Helleland 8.000 kroner hver, samt penger til mat og drikke til korpsene.

Ifølge vedtaket får arrangøren eventuelt disponere inntil 100 parkeringsplasser i tre døgn på Gruset. Arealet skal brukes til tivolidrift.

Levekårsutvalget henstiller videre 17. mai-komiteen om ikke å legge til rette for salg av heliumsballonger.

Egersund Golfklubb har arrangert 17. mai to ganger tidligere, i 2010 og 2016.