Godkjenninga ble markert på rådhuset tirsdag formiddag. Eigersund kommune er kommune nummer 158 i landet og nummer 20 i Rogaland som mottar dette kvalitetsstempelet.

Sokndal fikk godkjenninga allerede i 2016, som den første kommunen på Vestlandet. I desember 2019 ble kommunen regodkjent. Lund fikk sin godkjenning i april i år, og Bjerkreim ble godkjent i forrige uke.

– Eigersund kommune har tradisjon for godt ulykkesforebyggende arbeid, noe som gjenspeiles i den dokumentasjonen og det arbeidet kommunen har gjort i forkant av godkjenningen, sier regionleder Ingrid Lea Mæland i Trygg Trafikk.

Det ble vedtatt politisk og forankret i kommuneledelsen at Eigersund skulle etterstrebe godkjennelsen. Mæland forteller at Trygg Trafikk mener at organisasjonen har hatt en god prosess i arbeidet for å samle og synliggjøre innsatsen for trafikksikkerhet. Hun er svært tilfreds med kommunens arbeid, forteller hun.

Samtidig understreker Mæland at å bli godkjent ikke er en garanti for fravær av ulykker, men snarere et kvalitetsstempel som forteller at kommunen arbeider «godt, målbevisst og helhetlig» basert på den økonomien kommunen har til rådighet.

Snart i mål i Rogaland

Det er i samarbeid med fylkeskommunene at Trygg Trafikk har utviklet godkjenningsordningen. Gjennom systemer og rutiner skal det kvalitetssikres at kommunen arbeider systematisk med trafikksikkerhet i alle sektorer. Fylkestrafikksikkerhetsutvalget i Rogaland har vedtatt «Trafikksikker kommune» som et innsatsområde, i arbeidet mot en 0-visjon og arbeidet for økt trafikksikkerhet.

– Inntil nå har 11 personer mistet livet i trafikken på veien i Rogaland i år, det er flere enn på mange år. Vi håper det vil bli et bedre år neste år, sier Mæland.

Innen utgangen av 2025 er det et nasjonalt mål om at Norge skal ha 200 godkjente kommuner. Godkjenningen varer i 3 år og etter den tid må kommunene regodkjennes.

Det er Trygg Trafikk som har ansvaret for godkjenningen. I forkant av hvert godkjenningsmøte, gjennomgår de dokumentasjonen som den enkelte sektor i kommunen har levert.

– Trygg Trafikk Rogaland har mål om at alle kommunene i Rogaland skal oppnå godkjenning som «Trafikksikker kommune», og det målet er snart nådd! Men det betyr ikke at arbeidet er over. Det er nå arbeidet starter for å videreføre stadig styrket innsatsen på en god måte, sier Mæland.

Oppfordrer innbyggerne til å følge opp

Mæland ønsker også å oppfordre innbyggerne til å følge opp godkjenningen gjennom å ta gode valg i trafikken.

– Det betyr noe så enkelt som å kjøre etter forholdene, og ikke over fartsgrensene, ikke kjøre i rusa tilstand, feste setebeltet på riktig måte, bruke refleks når du er ute i trafikken, bruke hjelm når du sykler eller kjører MC og elsparkesykkel. Og sist, men ikke minst – holde oppmerksomheten på veien når du kjører. Dersom alle gjør dette, vil antall trafikkulykker gå ned. Vi har ingen liv å miste.

Alle ulykker kan ikke forklares, men systematisk arbeid med holdninger og på vei, forebygger, understreker hun. Derfor er «Trafikksikker kommune» et viktig tiltak, mener hun. Det handler først og fremst om å få alle ansatte i kommunene til å ferdes forsvarlig i trafikken, men også om at skoler og barnehager, helsesøstre og kommunelege skal spre viktig budskap og ta sin del av ansvaret for opplæring og oppfølging.

– En god infrastruktur er viktig, koster penger og tar tid. Dette er tiltak vi kan gjøre mens vi venter på gulldrysset for bedring av veiene, sier Ingrid Lea Mæland.