Det opplyser Kjartan Alexander Lunde, som er leder i Rogaland Venstre. Partiet presenterer sitt alternative statsbudsjett tirsdag.

– Dette vil bidra til et tydelig trykk på prosjektet i kulturkapittelet i statsbudsjettet, mener Lunde.

Venstre har også lederen for kulturkomiteen på Stortinget i Grunde Almeland.

– Virker meningsløst

Kjartan Alexander Lunde viser til at Venstre tidligere har bidratt betydelig til at statlige millioner er blitt bevilget til museet i Jøssingfjord.

– Det unike bygget står nå ferdig. Av kostnadene på over 100 millioner kroner har staten bidratt med 40 millioner. Dessverre har uforutsette omstendigheter bidratt til at kostnadene har økt under arbeidet med prosjektet. Nå mangler 16 millioner kroner for å gjøre utstillingene ferdige. Venstre håper at med 10 statlige millioner til, noen fylkeskommunale millioner og litt mer fra næringslivet, så vil alt kunne komme på plass, uttaler Lunde.

Han mener det virker meningsløst å ikke øke driftsrammen til et bygg det er brukt over 100 millioner kroner på. Men da forslaget til statsbudsjett ble presentert, var det nettopp det som var realiteten. Arbeiderpartiet og Senterpartiet hadde verken lagt inn ekstra driftsmidler eller penger til de siste investeringene. June Stuen, som er direktør ved Dalane Folkemuseum, kalte budsjettforslaget "skammelig".

En spektakulær opplevelse

For snart to uker siden ble det klart at SV, som skal forhandle med regjeringspartiene om budsjettet, har satt av penger i sitt alternative budsjett. Det ga de ansvarlige for prosjektet fornyet håp, og styreleder Borgny Eik lanserte sin egen plan for hvordan museet kan komme helt i mål.

Innstillingen fra kulturkomiteen på Stortinget skal være klar 1. desember. Venstres Kjartan Alexander Lunde er ikke i tvil om at Jøssingfjord har mye å tilby turistene som kommer til Rogaland.

– Man får en spektakulær opplevelse av fjord og fjell. Venstre mener det nye Jøssingfjord Vitenmuseum vil gi Rogaland et unikt og viktig tilskudd som turistområde. Det nye museet er også viktig for å gi den eksisterende attraksjonen Helleren og krigshistorien rundt "Altmark" en forbedret framstilling, kommenterer Lunde.

Lederen for Eigersund Venstre, Gunnar Kvassheim, er glad for at partiet følger opp nasjonalt.

– Dette er godt nytt. Venstre-folk i Dalane har ivret for dette og arbeidet både inn mot Rogaland Venstre og direkte mot stortingsgruppa. Ved at andre partier setter saken på dagsorden, øker presset på at SV og regjeringen finner en løsning i sine forhandlinger. Det er også positivt at denne saken blir tema under komitébehandlingen på Stortinget, sier den tidligere stortingsrepresentanten.