Rogaland Næringsforening har uttalt følgende:

«I 2012 foretok Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) geologiske undersøkelser som viste at akkurat dette området kunne inneholde mineraler til en verdi rundt 300 milliarder kroner. NGU gjorde en veldig god jobb den gang som la grunnlaget for det arbeidet Norge Mining driver med nå. Nå kartlegger de og undersøker dypere.

Funnene er oppløftende. Veldig oppløftende. På det dypeste har Norge Mining nå boret ned til over 2000 meter under bakken på Hetlandsheia og mineralforekomstene forekommer like dypt som boret.»

Siste del av uttalelsen er hva Norge Mining vil at vi og politikere skal tro. De har til nå ikke kommet med noen fakta som underbygger at de har funnet drivverdige forekomster. Det er et langt steg fra «oppløftende», som allerede NGUs undersøkelser viser, til en drivverdig forekomst.

Svar på noen enkle spørsmål vil være oppklarende:

  • Hva er malmverdien?
  • Hvilken driftsform planlegges det for? Dagbrudd eller underjordsdrift?
  • Hvilken oppredningsprosess planlegges det for? Dette er viktig med hensyn til forurensing av naturen. Samfunnskontakt Joa har tidligere uttalt at Norge Mining besitter kunnskaper om «mer moderne prosesser» for å ta ut det verdifulle fra berget. Hva er dette?
  • Hva skjer med Hellelandsvassdraget med gruvedrift oppstrøms? Hvilke løsninger har Norge Mining for å hindre at kjemikalier fra oppredning og store mengder nitrogen fra sprengstoff når Egersund havn.
  • Hvordan er de enorme massene med avfall (= fin sand) tenkt deponert? I havet eller på land?

Dette er spørsmål Norge Mining, etter flere års undersøkelser bør kunne svare på og ha løsninger for, før uttrykk som «oppløftende» brukes. Til nå finnes det ikke offentliggjort resultater fra undersøkelsene som bekrefter NGUs rapportering.