Strekningen mellom Mandal og Lyngdal, som står for tur, deles nå i to. Målet er å lyse ut konkurranse for den østlige delen våren 2023.

– Det er viktig å komme i gang for å bedre trafikksikkerheten på denne strekningen, sier administrerende direktør Anette Aanesland i Nye Veier i en pressemelding.

I utgangspunktet var planen at hele strekningen fra Mandalskrysset (Lindland) til Lyngdal øst (Herdal) skulle ut i markedet i høst. Men på grunn av det Nye Veier har kalt "dramatiske prisøkninger på sentrale innsatsfaktorer i veibygging", ble det i mai år bestemt at konkurransen skulle utsettes på ubestemt tid. Det fikk alle de 22 ordførerne på strekningen til å slå alarm om framdrifta og ambisjonsnivået på E39 mellom Kristiansand og Stavanger.

Når selskapet nå likevel har bestemt seg for å fortsette utbyggingen, har det blant annet sammenheng med at Nye Veier forventer at prisen på de såkalt viktige innsatsfaktorene flater ut og går noe ned den neste tida. I tillegg har strekningen lenge vært prioritert for utbygging, og den scorer godt på samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

Det er også et poeng at den cirka 10 kilometer lange strekningen fra Mandalskrysset til Blørstad, som nå skal tas først, i mindre grad har store konstruksjoner sammenlignet med strekningen lenger vest, fra Blørstad til Herdal, hvor det er planlagt tunneler og ei stor bru over elva Audna.

Totalt er strekningen fra Mandalskrysset til Herdal i overkant av 25 kilometer lang.

Nye E39 mellom Kristiansand og Mandal, som har vært under bygging de siste åra, åpner i sin helhet i november.