Først har den gamle asfalten blitt frest av og kjørt bort, slik at den gjenbrukes et annet sted. Nå er leggingen av ny asfalt i full gang på E39 i Vikesåbakkene i Bjerkreim.

– Har vi været med oss slik det er meldt så er parsellen E39 Vikesåbakkene ferdig denne torsdag med asfaltering. Deretter er det etablering av sinus og veioppmerking, opplyser byggeleder Bjørn Ingvald Andersen i Statens vegvesen.

Når jobben er gjort i Vikesåbakkene, tar arbeidsgjengen turen vestover, og asfaltering av E39-parsellen fra Osli til Figgjo.

– Dette arbeidet blir ferdig i løpet av neste uke med asfalteringen. Også her blir det videre arbeid med sinusfresing og veioppmerking, opplyser Andersen.

Cirka en halv million tonn asfalt skal legges på riksveiene i år. I Dalane er det to E39-strekninger som får uttelling:

  • Vikesåbakkane-Vikeså, Bjerkreim (3,2 kilometer)
  • Heskestad tunnel-Heskestad, Lund (3,1 kilometer)

Det er viktig å tenke på sikkerheten til asfaltarbeiderne og trafikkdirigentene som skal på jobb langs veiene, minner Vegvesenet om.

– Hvert år oppstår det dessverre trafikkfarlige situasjoner som følge av at utålmodige bilister foretar farlige forbikjøringer og kjører aggressivt i anleggsområdet. Vi ber alle trafikanter om å ta det med ro og vise hensyn til de som jobber langs veiene. De er på jobb for oss alle, oppfordrer Statens vegvesen.

Det meste av asfaltarbeidet vil foregå om nettene, når det er minst trafikk på veiene.

Kart: Statens vegvesen