Når Magnhild Eia svarer med å helle på mer bensin, da melder jeg pass

Av