Leppefiskefrustrasjon etter innføring av digitale systemer

Fiskeridirektoratet har innført nye krav for registrering av leppefiske. Alt skal nå foregå elektronisk, og det skaper hodebry for både fiskere og kjøpere.