Skal fortsette å hjelpe folk i arbeid: Har fått fornyet tillit på tiltaket "Ja, vi kan!"

I seks år Cecilie Gjersund ved AKS hjulpet innbyggere med psykiske helseproblemer eller rusutfordringer i Eigersund kommune å skaffe seg jobb. Det skal hun få fortsette med.