Rivearbeidene ferdige før årsskiftet

Nok en sentral del av havnebildet er i ferd med på bli fjernet på Grønehaugen. Nå sendes planeringsarbeidene på anbud.