Skal sprenge vekk grunne i Lindøygapet

Vil bedre forholdene for båter på vei til Rauhedlå.