Ros til B&G

Eigersund-entreprenøren Bertelsen & Garpestad AS får ros for jobbens firmaet har gjort på et europaveiprosjekt på Helgeland i Nordland.