Sannsynlegvis mølletransport frå Egersund til ennå ein vindpark våren 2020

Også vindmøllene til Måkaknuten vindpark i Bjerkreim og Gjesdal ser ut til å kunna bli transporterte frå Egersund.