– Industriområde, ikkje parkeringsplass

Egil Magne Haugstad seier at Rauhedlå er eit industriområde, ikkje parkeringsplass.