Odd Stangeland har fokus på å bygge Eigerøy skole

- Et stort og alvorlig nederlag både for Kvia AS og for Eigersund kommune. Det er ordfører Odd Stangelands (Ap) kommentar til status i striden om nye Eigerøy skole. Nå ønsker han fokus på kjernen i saken, nemlig at rådmannen har fått i oppdrag å bygge skolen, slik kommunestyret har bestilt.