Ordføreren mener situasjonen er uholdbar

– Kommunen og Kvia må i den pågående kontakten finne en løsning som gjør at vi kommer oss videre. Det er viktig at arbeidet med å bygge nye Eigerøy skole kommer i gang så fort som overhodet mulig for å ivareta kommunestyrets vedtak. Ja, jeg vil si at vi teller dager og timer.