Mindre nedbør ga lavere produksjon for Dalane Kraft

FULL DRIFT: Rune Hetland konstaterer at det er full åpning i inntaket til Øygreisfossen kraftstasjon. Dalane Kraft har høy fyllingsgrad i sine magasiner.

FULL DRIFT: Rune Hetland konstaterer at det er full åpning i inntaket til Øygreisfossen kraftstasjon. Dalane Kraft har høy fyllingsgrad i sine magasiner. Foto:

Dalane Kraft har nå full produksjon ved alle sine kraftstasjoner. Prisen ligger er imidlertid lavere enn på samme tid i fjor.

DEL

- Mye nedbør har resultert i at vi siden midten av desember har hatt full drift ved kraftstasjonene. Slik værutsiktene er, ligger det an til full produksjon også i tiden framover, sier daglig leder Rune Hetland i Dalane Kraft.

Han forklarer det lave prisnivået med en kombinasjon av mye nedbør, høy vindproduksjon, lave kullpriser, mye gass i markedet og mildt vær.

Mindre vann - stabil drift

Dalane kraft endte opp med en samlet produksjon på 178,5 GWh i 2019, mot 198,5 GWh året før. Nivået i 2018 var som i et normalår.

- Nedgangen i produksjon på 10 prosent skyldtes ene og alene mindre tilgang på vann enn vi hadde i 2018. Vi har ikke hatt noen driftsstanser, forklarer Hetland.

Øygreifossen kraftstasjon i Hellelandsvassdraget har produsert bedre enn i 2018. Det samme har to kraftverk i Lund og Lindland kraftstasjon i Sokndal. Når det likevel blir fall i produksjonen, skyldes det lite tilgang på vann ved Haukland kraftstasjon i Lund og ved de to kraftverkene i Grødemvassdraget.

- Fjoråret begynte bra med gode priser. De fem første månedene hadde høyere priser enn i 2018. I de resterende månedene var prisnivået lavere, forklarer Hetland.

En tørr vår resulterte i lavere produksjon, spesielt i april og mai. August var bra produksjonmåned, men da med betydelig lavere priser enn i 2018. Høsten var normal, men en svært tørr november slo ut i lav produksjon på alle Dalane kraft sine anlegg.

God dialog med grunneiere

I leserinnlegg i Dalane Tidende har grunneiere den siste tiden uttrykt bekymring for at Dalane kraft tapper mye vann i Øygreisvatnet og Eiavatnet, slik at vannstanden blir lavere enn det de mener den burde være.

- Vi har hatt en god dialog med grunneierne i etterkant av leserinnleggene og det som har vært skrevet om dette temaet i sosiale medier. Dalane kraft ønsker en god og konstruktiv dialog med alle involverte parter knyttet til vår virksomhet. Vi følger alltid strengt regulerte lover og regler i vår bransje. Men om noen observerer «ting» som tilsier noe annet, så setter vi pris på tilbakemeldinger. Vi prøver også etter beste evne å være løsningsorienterte dersom vi får innspill om kjøreplaner som kan gjøre hverdagen lettere for gårdsdrift og annen virksomhet, sier Hetland.

Artikkeltags