Redusert produksjon ved Titania AS gir bedre tid til deponiløsning

På grunn av redusert produksjon deponerer ikke Titania AS så mye avgangsmasse som stipulert. Dét gir bedriften mer tid til å finne et nytt deponi.