Bygger flere tilrettelagte boenheter i sentrum

Tjeltagården AS i Sokndal håper å ha fire leiligheter i Hauge sentrum klare for innflytting til sommeren. – Vi sender inn søknaden om igangsettingstillatelse i disse dager. Så fort vi får den godkjent, starter vi, sier Per Morten Tjelta.