Godt jubileumsår for kulturhotellet

– Målet har hele tida vært å gjøre Sogndalstrand kulturhotell til et godt sted å være. Det får vi mange tilbakemeldinger om at vi har greid, vel å merke sammen med den dyktige staben vår, sier en fornøyd daglig leder, Eli Laupstad Omdal.