- Overhodet ikke interessert i å ha giftdeponi i Sokndal

– Vi er overhodet ikke interessert i å ha et nasjonalt deponi for farlig avfall i kommunen vår, hverken i Rekefjord eller andre steder. Det fastslår sokndalsordfører Jonas Andersen Sayed (KrF).