BS Graveservice lavanbyder på stor tunneljobb

Sokndalsfirmaet BS Graveservice AS har i samarbeid med andre lokale firma levert det laveste anbudet på rehabiliteringen av den spektakulære tunnelen Spiralen i Drammen.