Næringslivsloggen: Espeland Senteret har skiftet navn, nytt styre i Øglend-selskap

Espeland Senteret AS har skiftet navn til Senteret AS og fått ny daglig leder, mens Prima Green Investment AS har gjort endringer i styret.