Nyregistrering

Asbjørn Fredriksen Hegdal i Einerbakken i Egersund har etablert investeringsselskapet AFH Invest AS. Fredriksen Hegdal er selskapets styreleder.

Et annet nytt investeringsselskap i Egersund er GAH Holding AS. Denne nyetableringen er det Geir Anders Hadland i Blåsenborgveien som står bak. Han er styreleder i selskapet.

I det nyetablerte selskapet Bjerkreim Holding AS er det Kent Stian Bjerkreim som er styreleder. Kathrine Salte Bjerkreim er styremedlem. Forretningsformålet er å eie aksjer og andeler i andre selskap.

Jone Jonsson er styreleder i det nyregistrerte selskapet Gangsperr Invest AS. Formålet med selskapet, som er registrert i Fjellstedveien i Egersund, er å drive aksjeinvesteringer.

Endring av styre

Styret i holdingselskapet Amuse AS i Egersund har ikke lenger noe varamedlem. Oddleif Skandsen har tidligere hatt denne funksjonen. Rune Skandsen er styreleder.

Kraftprodusenten Neset Kraft AS i Hovsherad i Lund har gjort endringer i styresammensetningen. Styret består nå av leder Knud Hans Nørve fra Haslum og styremedlemmene Tor Magne Handeland og Sven Jostein Kro. Dina Eik er varamedlem.

Dalane Tidende har gjort endringer i styret. Ingunn Walderhaug har erstattet Merete Veshovda Skåra som representant for de ansatte. Walderhaug var tidligere varamedlem til styret. Else Berit Hattaland har gått fra å være styremedlem til å bli varamedlem. Alise Lea Tiller er ikke lenger varamedlem til styret, mens Christine Bjørnemo Selebø er nytt varamedlem. Ellers er styret som det var, med Ole Morten Ona Ringdal som leder, Eugen Hammer og Sissel Ødemotland Vigre som styremedlemmer og Erik Thime som varamedlem til styret.

Oppløsning

Selskapet Maze Agency AS, som har drevet med konsulenttjenester innen skjønnhet, mote og velvære, er meldt oppløst. Eventuelle krav/innsigelser må meldes styreleder Siv June Omdal innen seks uker regnet fra 29. september. Omdal bor på Klepp stasjon, men selskapet har holdt til i Kjerjanesveien 3C i Egersund.

Sletting

Selskapet MTE Holding AS med forretningsadresse Kjellandsveien 44 i Eigersund er slettet fra foretaksregisteret etter fusjon med bjerkreimsfirmaet Espeland Gruppen AS. Tor Ivar Espeland har vært styreleder og Mona Tengsareid Espeland styremedlem i MTE Holding. I Espeland Gruppen AS er Mona Tengsareid Espeland styreleder, Øyvind Espeland styremedlem og Tor Ivar Espeland vararepresentant til styret.

Også Sørvest Consult AS, som har drevet med rådgivende entreprenørvirksomhet, er slettet fra foretaksregisteret. Selskapet har holdt til i Sjarkveien på Eigerøy. Jone Vold har vært daglig leder og Stine Grastveit Vold styreleder.

Endring av foretaksnavn

SRI Group AS har fått nytt foretaksnavn. Det nye navnet på selskapet er S. S Capital Management AS. Selskapet, som er et holdingselskap, er registrert på Drageland i Sokndal. Styrets leder er Steinar Skåland.