Nyregistrering

Utgårdskilen Eiendom AS er et nytt selskap i Eigersund. Selskapet skal Eie eiendom, utvikle den og alt som hermed er forbundet, herundereventuelt eierskap i andre foretak. Torger Torgersen Myklebust er styreleder.

Endring av daglig leder

Alf Mydland er ny daglig leder i Motorcenter Norway AS. Han tar over etter Hanne Mathisen Skailand.

Endring av foretaksnavn og styre

SRI Group Newco AS har endret foretaksnavn til Scandinavian Energy Group AS. Selskapet, med adresse i Dragelandsveien i Sokndal, er et investeringsselskap. De har også gjort endringer i styret. Steinar Skåland er styreleder, Trond Arne Pedersen er nestleder i styret og styremedlemmene er Joakim Herigstad, Morten Magnusson og Frank Robert Selebø. Skåland var det eneste styremedlemmet tidligere, også da som leder.

Endring av styre

Løgevik Dagligvare AS i Sokndal har utvidet styret. Det består nå av leder Alf Håkon Meyer Løgevik og styremedlemmene Odd Meyer Løgevik og Helge Meyer Løgevik. Tidligere var det bare leder Alf Håkon Meyer Løgevik som var fast i styret, mens Helge Meyer Løgevik var varamedlem.

Dalane Avløserlag SA har også gjort endringer i styresammensetningen. Det nye styret består av styreleder Svein Arne Hamre, nestleder Svein Olav Tengesdal og styremedlemmene Valborg Merethe Skailand Mørk, Hans Steinberg og Tor Magne Hetland. De to varamedlemmene er Svein Erik Ørsland og Gaute Urdal. Ottar Endresen er observatør på vegne av de ansatte. Av de faste styremedlemmene er det Tor Magne Hetland som er ny. Han har erstattet Torger Birkeland.

Aud Feed Davis er nytt medlem i styret i Bjerkreim legekontor AS. Styreleder i selskapet er Knut Vassbø.

Ragnar Teigen Bergslien erstatter Arne Teigen Bergslien i styret i Ara Holding AS. Siv Teigen Bergslien er styreleder i selskapet.

Arne Teigen Bergslien er ute av styret i AS Egersund investeringselskap. Styreleder i selskapet er Jan Erik Sivertsen. Arne Teigen Bergslien har også gått ut av styret i Grand Hotell AS. Også i dette selskapet er det Jan Erik Sivertsen som er styreleder.

Oppløsning

Investeringsselskapet Tara AS i Eigersund er meldt oppløst og eventuelle krav/innsigelser må meldes styreleder Leif Sigurd Fisketjøn innen seks uker regnet fra 21. september.

Sletting

Sokndalsbedriften Brødr. Berntsen Mekaniske AS er slettet fra foretaksregisteret. Hans Bernhard Berntsen var selskapets styreleder.

Også foreningen Electric Vehicle Union, som har hatt adresse Strandaveien 54, Hauge i Dalane, er slettet fra foretaksregisteret. Styreleder her har vært Eva Elisabet Norderhaug.

Endring av formål

Det nye forretningsformålet til Brødr. Pettersen AS, som holder til i Nyåskaiveien på Eigerøy, er "blikkenslagervirksomhet, varme og ventilasjon, tak og fasade samt hva hermed måtte stå i forbindelse". Det er "varme og ventilasjon, tak og fasade" som er føyd til i forhold til tidligere formål.

Endring av kapital

Eigersundsselskapet Navtor AS, hvor Tor Andreas Svanes er daglig leder, har satt opp kapitalen med 27.000 kroner til 27.081.000 kroner.

Energy Innovation AS på Langholmen, hvor Frank Emil Moen er daglig leder, har utvidet kapitalen til 12.688.000 kroner, det vil si med 188.000 kroner.

Norge Mineraler AS sin kapitalutvidelse er på over 20 millioner. Kapitalen i selskapet, som også holder til på Langholmen, er nå oppe i 71.893.781 kroner.

Også Arne Birkemo sitt selskap Helleland Bil & Landbruk AS har utvidet kapitalen. Den er nå på 100.000 kroner, en dobling fra tidligere.

Farstad Aluminium Eiendom AS har satt opp kapitalen fra 30.000 kroner til fem millioner kroner. Styreleder i selskapet er John Magne Johansen.

AHL Hage og Anlegg AS har satt ned kapitalen fra 290.000 til 190.000 kroner. 100.000 kroner er betalt ut til aksjeeierne.

Godkjente årsregnskap

Disse selskapene har fått godkjent sine årsregnskap for 2021: HS Konsult AS, Svela Samdrift DA, Etman International ASA og LB Ekspansjon AS har fått godkjent årsregnskapet sitt.