Næringslivsloggen: Tre nye verksemder etablert, fire har endra styret

Tre nye selskap er etablerte i Dalane.