Navnet på mannen som omkom i kiteulykke i går er frigitt

Mannen på 49 år hadde bostedsadresse i Stavanger.