Nesten ti prosent er arbeidsledige i Rogaland

På to veker har arbeidsløysa i Rogaland gått frå 2,3 prosent til 9,9 prosent av arbeidsstyrken.