NMS Gjenbruk stengjer inntil vidare

NMS Gjenbruk i Nyeveien stengjer på grunn av smitteverntiltaka.