Nordsjørittet søkte tidligere i år om 45.000 kroner i tilskudd til årets arrangement, som også markerer 25-årsjubileet for rittet. Svaret fra kommunen var negativt. "Vi må dessverre avslå søknaden. Kulturformidling har ikke tilskuddsordninger som dekker slike arrangementer. Vi gir tilskudd til aktiviteter som i hovedsak er rettet mot barn og unge, og til lag og foreninger som har sitt virke og tilholdssted i Eigersund kommune", skrev kultursjef Kari Reianes Spangen i sitt svar til Nordsjørittet.

Var ikke i nærheten av overskudd i fjor

Arrangørene av rittet mellom Egersund og Sandnes har i etterkant bedt kommunen gjøre en ny vurdering av søknaden. Det er i forbindelse med denne henvendelsen Nordsjørittet røper at det kan bli aktuelt å flytte starten ut av Egersund sentrum for å spare penger på vakthold.

– De siste åra har vært tøffe for Nordsjørittet, og vi var langt fra å få noe overskudd i fjor. Vi må nå spare der vi kan, men helst uten at deltakerne merker noe på kvaliteten på rittet. Ett av stedene vi kan spare mye penger, er på betalt vakthold hvis vi flytter starten ut av Egersund sentrum og nærmere det første grusstrekket på Nordsjørittet. Dette er selvfølgelig ikke det vi ønsker, og i alle fall ikke nå som vi skal feire vårt 25-årsjubileum, men det er noe styret må ta stilling til hvis vi ikke får noe tilskudd fra Eigersund kommune, signaliserer Aina Andreassen, daglig leder for Nordsjørittet, i brevet til kommunen.

– Har virkelig fokus på barn og unge

Hun viser videre til at arrangørene har valgt å satse ekstra på de unge i 2023. Alle som er 25 år eller yngre, skal få fri startplass i Nordsjørittet. Det gjelder både det ordinære rittet og ungdomsrittet, som går fra Orre. Ettermiddagen før selve arrangementet blir det tradisjonen tro Barnas nordsjøritt i Egersund, som er gratis for deltakerne.

– Jeg håper dere ser at vi virkelig har fokus på barn og unge, skriver Aina Andreassen til kommunen.

Hun opplyser at arrangørene har vært i møte med Egersund i Sentrum for å se om det er mulig å gjøre enda litt mer ut av starten i Egersund.

– Vi har snakket om for eksempel å kunne tilby alle gratis frokost, med mer, i tillegg til aktiviteter for barna også på lørdagen, signaliserer den daglige lederen.

Anbefaler politikerne å si nei

Nordsjørittet er eid av Dalane Sykleklubb, Nærbø Sykleklubb og Sandnes Sykleklubb. Et eventuelt overskudd fra rittet går tilbake til eierklubbene.

Søknaden om økonomisk støtte i 2023 blir nå lagt fram for politikerne. Formannskapet skal ta stilling til henvendelsen i sitt møte 23. mars. Innstillingen fra kommunedirektøren er fortsatt negativ, til tross for at Nordsjørittet betegnes som et positivt arrangement for byen.

– Mye folk samles, og det er stor aktivitet i startområdet. Kommunedirektøren synes det er positivt at Nordsjørittet har tatt initiativ til dialog med Egersund i Sentrum for å få økt aktivitet rundt rittet. Kommunedirektøren setter også pris på at Barnas nordsjøritt gjennomføres. Dette er et veldig populært tilbud til sykkelglade barn. Kommunedirektøren må likevel gå inn for å avslå søknaden. Dette på grunn av at kommunen er i en utfordrende økonomisk situasjon, med omstilling og reduksjon av antall årsverk. Da må alt vurderes nøye, og kommunedirektøren er usikker på hva byen får igjen ved å gi støtte, heter det i saken som er lagt fram for politikerne.